Globaali koronaviruspandemia on vaikuttanut maailmantalouteen. Monet yritykset säästävät nyt kuluissa ja leikkaavat hankinnoista. Me kuitenkin uskomme, että tämä on merkittävä aika tehdä investointeja, mikäli vain mahdollista. Näiden investointien tulisi keskittyä yrityksen tärkeimpään voimavaraan – henkilöstöön.

Yrityksesi työntekijät ovat tärkein voimavarasi ja heidän hyvinvointinsa, kehittyminen ja kasvu tulisi olla tärkeä prioriteetti näinä aikoina. Työntekijöiden työskennellessä kotoa voi kuitenkin olla haastavaa tukea heidän henkilökohtaista kehittymistä, osaamisen kehittämistä sekä strategian eteenpäin vientiä.

Etätyöhön soveltuvien viestintätyökalujen, kuten Slack ja Microsoft Teams, lisäksi tulisi jokaisella yrityksellä olla läpinäkyvä työkalu, joilla varmistetaan jokaisen työntekijän henkilökohtainen kehittyminen. Talbit on juuri oikea työkalu tähän.

Voit pitää kehittymiskeskustelut videopuhelun välityksellä ja tallentaa muistiinpanot Talbitiin. Samalla yhdessä työntekijän kanssa rakennatte hänen kehityspolkunsa ja tavoitteet. Tavoitteet voidaan linkittää yritys-  ja tiimitason tavoitteisiin ja näin eteneminen on läpinäkyvää koko organisaatiolle.

Tiiminvetäjät sekä esimiehet voivat helposti seurata tavoitteiden edistymistä yritys- ja tiimitasolla. Tämän lisäksi Talbitin avulla voit antaa konstruktiivista palautetta muille ja pyytää palautetta tavoitteisiin ja tehtäviin liittyen, jotta voisit oppia entistä enemmän ja kehittää taitoja.

Nyt on siis oiva aika investoida henkilöstöösi, päivittää henkilöstön kehittäminen 2020 -luvulle ottamalla Talbit käyttöön. Varaa esittely kuullaksesi lisää siitä kuinka Talbit voi auttaa.