Päätin siis blogata eräästä suosikkiaiheestani – työntekijälähtöisistä kehittymiskeskusteluista, sillä edelleenkin törmään yrityksiin, joissa vallalla on ns. perinteinen kehityskeskusteluprosessi.

Perinteinen kehityskeskusteluprosessi

Mitä tarkoitan perinteisellä kehityskeskusteluprosessilla? Siinä on yleensä seuraavat elementit:

 • työntekijä tapaa esihenkilöään kerran, max kaksi kertaa vuodessa
 • keskustelua ohjaa edellisen vuoden suoritusten arviointi
 • mahdollisten kehityskohteiden ja koulutustoiveiden listaus
 • kehityskeskustelulomakkeen täyttö esihenkilön toimesta
 • seuraava kohtaaminen puolen vuoden tai vuoden päästä
 • uudessa kehityskeskustelussa leikataan ja liimataan ainakin 1 edellisen vuoden tavoitteista uudelle lomakkeelle

Viimeinen kohta tapahtuu yleensä siksi, koska dokumentti/lomake on staattinen, levyn kulmalle tallennettu ja näin ollen yleensä putoaa ”mustaan aukkoon” tapaamisen jälkeen. Lomakkeeseen harvoin palataan vuoden aikana eikä se myöskään muistuta itsestään.

Tästä syystä:

 • kehitys ei ole niin nopeaa kuin mahdollista
 • työntekijäkokemus kärsii
 • strategia ei onnistu

Työntekijälähtöinen kehittymisprosessi ja -keskustelut

Perinteistä prosessista luopuminen ei tarkoita, etteikö henkilöstön kehittymistä johdettaisi. Päinvastoin henkilöstöä kehitetään vielä systemaattisemmin, koska se tehdään yksilöitä huomioiden ja niistä lähtökohdista ponnistaen.

Työntekijälähtöinen kehittymisprosessi ottaa huomioon sen, että työntekijät ovat erilaisia ja kaikilla on omat lähtökohdat, unelmat, taidot ja tavoitteet. Nämä tavoitteet ja kyky kehittyä voivat myös muuttua elämäntilanteista toiseen tai projektista toiseen ja se on hyvä huomioida. Jokaiselle täytyy siis löytää ajankohtainen ja oma tapa kehittyä ja samalla osallistua yrityksen strategian ja vision eteenpäin vientiin.

Kuinka perinteinen prosessi on muutettavissa enemmän työntekijälähtöiseksi?

Ensimmäinen askel (sen jälkeen, kun on rakennettu ymmärrys siitä, että prosessia on modernisoitava) on työntekijöiden osallistaminen. Tässä muutamia vinkkejä, miten sen voisi toteuttaa:

 1. Osallista työtekijät kehitysprosessin ja kehityskeskusteluiden uudistamiseen.
 2. Kysy ja kerää heiltä ideoita, mitä vanhassa toimi, mikä ei ja mihin toivotaan muutosta.
 3. Suunnitelkaa yhdessä uusi prosessi ja miten se käyttöönotetaan.
 4. Onnistuneen muutoksen ja prosessin tueksi on hyvä löytää organisaatiolle sopiva työkalu. Mielellään sellainen, joka painottaa työntekijänäkökulmaa.
 5. Huomioithan, että uudessa prosessissa on hyvä olla kohtia, jossa tarkastellaan, onhan uudet tavat toimia sopivia ja miten käsitellään mahdolliset kehitysehdotukset.

Tärkeitä asioita huomioida uutta kehityskeskusteluprosessia luotaessa:

 1. Vuodessa on vähintään 1 pidempi kehittymiskeskustelu, joissa luodaan visio ja tavoitteet seuraavalla ajanjaksolle.
 2. Vuodessa on useista lyhyitä 1-on-1 keskusteluita, joissa tarkastellaan suunnitelmaa, läpikäydään mahdollisia muutostarpeita ja muita esiin tulleita asioita.
 3. Tapaamisesta luodaan muistio, joka tallentuu siten, että se on molemmille helposti saatavilla.

Esimiehen ja alaisen välinen keskustelu on yksi tärkeimmistä kohtaamisista. Mitä enemmän näitä keskusteluja on, sitä parempi. Keskustelut olisi hyvä suunnitella etukäteen, mutta suunniteltujen keskustelujen lisäksi olisi hyvä olla epäformaalimpia esimerkiksi lounaan tai ulkona tapahtuvan kävelyn yhteydessä olevia keskusteluja.

Talbit on loistava työkalu tukemaan tätä muutosta perinteisestä kehityskeskustelumallista jatkuvaksi henkilöstön kehittymisprosessiksi. Yritys- ja tiimitason tavoitteet tehdään läpinäkyviksi ja työntekijät ovat itse vastuussa omien kehityssuunnitelmien luonnista. Talbit mahdollistaa myös näppärän tavan kysyä palautetta omiin tehtäviin liittyen. Lisäksi edistymisen seuranta on läpinäkyvää yritys ja tiimitasolla.

Lähdetään yhdessä onnistumaan liiketoiminnan kehittämisessä ja strategiassa onnistumisessa työntekijälähtöisen osaamisen kehittämisen kautta.

Soita 044.796.1261 tai varaa demo kalenteristani

Erinomaista viikon jatkoa!

kaisa