”Talbitin käyttöönotto on vahva viesti johdolta työntekijöille”, kuten eräs talbitteri meille kertoi. ”Johto ja yritys haluavat panostaa meihin työntekijöihin, mahdollistaa yksilöllisen osaamisen kehittämisen ja liiketoimintaan osallistumisen”, hän jatkoi. Tämä on juuri se ydin juttu Talbitissa. Luodaan yksilöllisten kehityssuunnitelmien kautta työlle merkitystä, merkityksen kautta parempaa työntekijäkokemusta ja se synnyttää taas parempaa asiakaskokemusta. Parempi asiakaskokemus yleensä tarkoittaa myös parempaa liikevaihtoa.

Miten Talbitia tulisi sitten käyttää? Mitkä on parhaimmaksi koetut tavat? Jaan tässä teille ns. Best Practices, joka on sekoitus meidän, asiakkaittemme ja käyttäjien kokemuksia ja parhaiksi koettuja käytänteitä.

Luo yhteinen visio luomalla Talbitiin yritystason tavoitteet.
Luo yrityksen visiosta tai strategiasta 1-3 yritystason tavoitetta Talbitiin. Tavoitteita voi olla toki enemmän, onnistumisen kannalta, vähempi on parempi. Huolehdi, että tavoitteet ovat selkeät ja helposti ymmärrettävät. Mikäli et ole varma viestin ymmärrettävyydestä, testaa niitä työntekijöilläsi; kysy, mitä tavoite tarkoittaa ja millaisen roolin työntekijä ottaisi sen eteenpäin viemisessä. Työntekijän vastaus kertoo sen, tarvitseeko viestiä vielä teroittaa, käydä dialogia työntekijöiden kanssa vai onko se sellaisenaan riittävä.

Esimerkki yritystason tavoitteesta
TAVOITE: Autamme asiakkaitamme rakentamaan parempaa kilpailuetua.
KUVAUS: Tunnistamme asiakkaidemme haasteet, heidän asiakkaansa ja tarjoamme heille parhaimmat teknologiset ratkaisut

Luo tiimillesi yhteinen tavoite.
Strategian ja liiketoiminnan onnistumisen seuraava askel on luoda koko yritystä koskevista tavoitteista tiimitason tavoitteet. Eli, miten jokainen tiimi osallistuu onnistumiseen. Käykää tiimeissä keskustelua yritystason tavoitteista, suunnitelmasta, strategiasta ja pohtikaa, millä tavalla tiimin työ linkittyy niihin. Luokaa yhdessä 1-3 tiimitason tavoitetta. Less is more -ajattelua kannattaa tässäkin viljellä.

Esimerkki ohjelmistokehitystiimin tavoitteista
TAVOITE: Varmistamme parhaimmat teknologiset ratkaisut asiakkaidemme tarpeisiin
KUVAUS: Ymmärrämme asiakkaittemme tarpeet ja varmistamme, että tarjotut ratkaisut vastaavat niihin tarpeisiin.

Henkilökohtainen kehityspolku
Yllä mainittujen toimintojen jälkeen jokainen työntekijä luo oman suunnitelmansa siitä, mitä tekemällä osallistuu tiimi- ja yritystason tavoitteiden saavuttamiseen. Omat tavoitteet linkitetään tiimi- ja yritystason tavoitteisiin ja pilkotaan konkreettisiin, mahdollisesti mitattaviin toimenpiteisiin, tehtäviin. Suosittelemme jälleen panostamaan mieluummin laatuun kuin määrään. 1-3 tavoitetta, jotka on purettu 3-5 tehtävään.

Liiketoiminta -striimiin tulee sellaiset, joita tekemällä työntekijä kehittää omia ydinosaamisiaan tai uusia osaamisia, joiden kautta varmistaa tiimin ja yritystason tavoitteiden saavuttamisen.

Henkilökohtaiset ovat sellaisia, jotka tukevat työtä, hyvinvointia ja joita kehittämällä työntekijä onnistuu paremmin työssään.

Esimerkki ohjelmistokehittäjän kehityspolusta
TAVOITE: Rakennan laadukkaita ja toimivia toiminnallisuuksia asiakkaillemme
TOIMENPIDE: Kerään 20 ohjelmistovirhettä pp.kk.vvvv mennessä
TOIMENPIDE: Luon paremman testaus- ja laatuprosessin
TOIMENPIDE: Esittelen ja jalkautan testaus- ja laatuprosessin tiimille
TOIMENPIDE: Huolehdin, että seuraavassa uudessa toiminnallisuudessa on max 2 virhettä

Palaute
Jokaisen suoritetun tehtävän jälkeen on mahdollisuus pyytää palautetta, niin sisäisesti kuin asiakkailta, alihankkijoita jne. Palaute on oivallinen työkalu keräämään omasta tekemisestä onnistumisia kuin myös mahdollisia kehityskohteita.

Mikäli palautekulttuuri on vielä varsin nuori organisaatiossanne, harjoitelkaa sitä vaikka luottoparin kanssa. Pyytäkää toisiltanne palautetta ja vastatkaa mahdollisimman rehellisesti. Kun tämä alkaa sujua, laajentakaa sitä tiimikavereihin, esihenkilöön, toisen tiimin jäseniin jne. Harjoitus tekee mestarin!

1-on-1
Esihenkilön ja työntekijän kohtaaminen on se työn tärkein kohtaaminen. Talbit on hyvä hyödyntää näissä. Kehittymiskeskusteluissa molemmilla on Talbit auki; työntekijällä oma polkunäkymä, esihenkilöllä työntekijän 1-on-1 muistio. Jokainen keskustelu on erilainen, mutta mitä enemmän keskitytään tulevaisuuteen, asioihin, joihin työntekijä haluaa panostaa, osallistua liiketoiminnan kehittämiseen, sitä parempi.

Esihenkilö voi haastaa polun rakentamisessa, jottei siitä tule liian helppo. Samalla hän voi kysyä, millä tavalla hän voi parhaiten tukea työntekijää tavoitteiden saavuttamisessa. Nämä kaikki on syytä kirjata ylös.

Työntekijän vastuulla on tuoda esiin toiveet oman osaamisen kehittämiseen, kertoa, mitä tekemällä tai tekemättä jättämisellä esihenkilö voi parhaiten tukea työntekijää. Samalla on hyvä sopia alustavaa rytmiä jatkokeskusteluista: kerran viikossa/kuukaudessa/6 viikon välein.

Viikko- ja kuukausipalaverit
Jotta kehittymisestä tulee arkipäivää, pitää luoda ja ylläpitää fokusta niissä asioissa, joita kehittämällä yritys kehittyy. Fokusta ylläpidetään jatkuvilla tavoitteellisilla keskusteluilla viikko- ja kuukasipalavereissa, siten, että Talbit avataan ja seurataan raportointityökalusta ja tiimin poluista, ollaanko tehtävien suorittamisen suhteen siellä, missä pitääkin olla.

Statuksen voi vetää kukin työntekijä vuorollaan ja kertoa, mitä itse on mieltä asioiden edistymisestä.

Tiimi- ja organisaation yhteiset palaverit
Talbit on koko yrityksen yhteinen työkalu ja läpinäkyvyys mahdollistaa sen, että suunta ja maali on kaikilla sama. Talbit kannattaa ottaa esiin myös yhteisissä tapaamisissa, tiimipäivillä, organisaation kuukausipalavereissa jne. ja jakaa tietoa mm. raportointinäkymän yritystavoitteiden statukseen avulla.

Muutokset
Mikäli strategia tai visio vaatii muutoksia, ne on helppo toteuttaa Talbitin avulla päivittämällä yritystason tavoitteita. Tämä on hyvä tehdä yhteisissä tapaamisissa, jotta viesti välittyy työkalun lisäksi myös suullisesti.

Mikään työkalu ei korvaa viestintää, dialogia ja vuorovaikutusta eikä niiden olemassaoloa voi liikaa painottaa. Ne ovat oleellisia elementtejä onnistumisessa, joten pitäkää niitä yllä!


Mikäli tästä herää vielä kysymyksiä, vastaan mielelläni! Käyn mielelläni asiaa läpi myös Teams/Zoomin välityksellä. Voit kurkata kalenteristani sinulle parhaiten sopivan ajankohdan ja jutellaan sitten lisää:
https://meetings.hubspot.com/kaisa-savola

Aurinkoisin terveisin,
Kaisa & Talbitin tiimi