Olet saattanut kuulla OKR:stä ja siitä, että menestyneimmät yritykset maailmassa, kuten Google, Amazon, Twitter ja Uber käyttävät sitä toiminnassaan. Mutta, mikä oikeastaan on OKR? Ja kuinka voit hyödyntää OKR-mallia yrityksesi osaamisen kehittämisessä?

Viitekehys tulee sanoista Objectives & Key Results eli Tavoitteet ja Avainluvut / Tulokset.

Tavoite vastaa kysymykseen MITÄ, on selkeä, ja kertoo, mitä halutaan tavoitella. Sen tulisi olla motivoiva, inspiroiva ja mielenkiintoinen. Nyrkkisääntönä on 3-5 per ajanjakso. Avainluvut tai Tulokset vastaavat kysymykseen MITEN ja ovat konkreettisia ja mitattavia asioita, jota tavoitteen saavuttaminen vaatii. Suositus on, että jokaista tavoitetta kohti on 3-5 avainlukua.

Esimerkki OKR:n hyödyntämisestä

Tavoite: Tule LinkedIn vaikuttajaksi
Avaintulos #1: Saavuta 50 000 seuraajaa
Avaintulos #2: Liity influencer markerting -alustalle
Avaintulos #3: Hanki 3 kumppanuutta paikallisten brändien kanssa

OKR:t ovat loistava ja yksinkertainen tapa asettaa tavoitteita ja askeleita tavoitteiden saavuttamiseksi. Mutta jopa OKR-viitekehys ja sen termit saattavat kuulostaa liian “bisnesorientoivalta” henkilökohtaiseen kehittymiseen.

Siksi me Talbitilla haluamme esitellä G&T-tavan. Emmekä puhu nyt Gin&Toniceista, vaikka nekin ovat herkullisia.

G&T tulee sanoista Goals & Tasks eli Tavoitteet ja Tehtävät. Kyllä, niin yksinkertaista. Tavoite vastaa periaatteessa OKR-viitekehyksen Tavoitetta ja Tehtävät vastaavat Avainarvoja, paitsi että niiden ei tarvitse olla numeerisia ja arvioitavia. Aina, kun tehtävälle voi asettaa mittareita tai numeroita, se on suositeltavaa.

Syy miksi haluamme puhua yksinkertaisesti tavoitteista ja tehtävistä on se, että haluamme välttää vaikeita termejä henkilökohtaisen kehittymisen kontekstissa. Monissa kielissä käännetyt OKR-termit saattavat olla hankalia ymmärtää. Ollaksemme työntekijälähtöinen osaamisen kehittämisen työkalu, meidän tulee varmistua siitä, että käyttö on helppoa ja ymmärrettävää myös termien osalta.

Esimerkki G&T hyödyntämisestä

Tavoite: Tule paremmaksi esiintyjäksi
Tehtävä #1: Arvioi nykyiset taidot
Tehtävä #2: Käy esiintymiskurssilla
Tehtävä #3: Pidä tiimille esitys
Tehtävä #4: Arvioi esiintymistaidot uudestaan

Kuten huomaat, G&T on lähes sama kuin OKR-viitekehys, mutta soveltuu paremmin henkilökohtaisen kehittymisen kontekstiin. Haluamme tuoda OKR-ajattelun hyödyt henkilökohtaiseen kehittymiseen ja kehittymissuunnitelmien laadintaan Talbitin avulla.