Talbit modernisoi ja yksilöi kehityskeskustelut.

Kehityskeskusteluista visuaaliseksi kehityspoluksi

Talbit mahdollistaa perinteisen ja staattisen kehityskeskustelun ja -prosessin muuttamisen työntekijälähtöisemmäksi ja strategisemmaksi. Kehityskeskustelujen pohjalta työntekijälle syntyy hänen itsensä rakentamana konkreettinen kehityssuunnitelma tulevalle vuodelle. Suunnitelmassa on tavoitteita, jotka linkittyvät strategisiin ja liiketoiminnallisiin tavoitteisiin, jotka on purettu konkreettisiin toimenpiteisiin.

Vuoden aikana pidetään lyhyitä epämuodollisia 1-on-1 keskusteluja, joissa varmistetaan, että suunnitelma pitää ja työntekijällä on kaikki tarvittavat työkalut ja tuki tavoitteiden saavuttamiseksi.

Unohda siis perinteiset lomakkeet ja dokumentit – ota Talbit käyttöön ja aloita henkilöstösi moderni ja yksilöllinen kehittäminen jo tänään.

Strateginen henkilöstön kehittäminen

Kun koko organisaation työntekijöiden tavoitteet ovat linkitetty läpinäkyvästi strategisiin ja liiketoiminnallisiin tavoitteisiin, saavutetaan mm. seuraavia tuloksia:

  • parempaa ymmärrystä toisten tekemisistä
  • parempaa yhteisöllisyyttä, merkityksellisyyttä ja työntekijäkokemusta
  • strategisten kyvykkyyksien systemaattisempaa kehittämistä
  • kustannussäästöjä, kun puuttuvia osaamisia on saatu sisäisesti kehitettyä

 

Miksi Talbit kehityskeskusteluihin?

Vanha tapa

Vuosittainen kehityskeskustelu

Vähän tai ei ollenkaan palautetta

Tavoitteet tallennettu Word/Excel/lomakkeeseen

Helposti unohtuvat tavoitteet

Kehityksen seuraaminen ja visualisointi hankalaa

Ei näkyvyyttä tiimi- tai yritystason tavoitteisiin

Talbitin tapa

Jatkuva keskustelu

Ajankohtainen palaute

Reaktiivinen ja visuaalinen web- ja mobiilisovellus

Muistutukset tulevista tavoitteista ja tehtävistä

Suunnitelmat ja edistyminen on visualisoitu ja helposti seurattavat

Yritys- ja tiimitason edistyminen on läpinäkyvää

Aloita henkilöstön kehittäminen. Tänään.

Varaa esittely ja opi kuinka Talbit auttaa henkilöstöäsi kasvamaan ja kehittymään.