Vie osaamisen kehittäminen 2020-luvulle Talbitin avulla.

Johda henkilöstösi kehittämistä.

Talbitin avulla osaamisen kehittämisestä tulee jatkuva ja luonteva osa henkilöstön työtä ja arkea. Määrittelemme osaamisen siten, että se on oppi tai taito, jota työntekijä osaa soveltaa käytäntöön ja joka mahdollistaa työstä paremmin suoriutumisen.  

Talbitin mallintamien kehityspolkujen yhtenä elementtinä on uuden taidon käytäntöön vieminen mahdollisimman nopeasti. Eli, jos työntekijä on käynyt kurssin, lukenut kirjan tai katsonut opastusvideon yhtenä tehtävänä, sitä seuraa tehtävä, joka ohjaa käyttämään uutta oppia työssään.

Jatkuva palaute -työkalu mahdollistaa palautteen keräämisen niin esihenkilöltä, tiimikavereilta kuin asiakkailtakin. Palautteen avulla työntekijä voi kerätä lisäymmärrystä omasta osaamisesta ja mahdollisista kehityskohteista.

Raportoinnin ja yksilöllisten ja konkreettisten kehityspolun avulla voidaan nopeallakin aikataululla kuroa umpeen osaamistarpeita. Olemassa olevan potentiaalin hyödyntäminen lisää työntekijätyytyväisyyttä, parantaa työntekijäkokemusta ja säästää rekrytointikuluissa.

Talbit Dashboard Inna

Kehitä taitoja ja osaamista

Kun koko organisaation työntekijöiden osaamisen kehittämisen tavoitteet ovat kaikille läpinäkyviä ja linkitettynä tiimi- ja strategisiin tavoitteisiin saavutetaan mm. seuraavia tuloksia:

  • parempaa ymmärrystä toisten tekemisistä
  • parempaa ymmärrystä taitojen käytäntöön viemisestä
  • parempaa hiljaisen tiedon näkyväksi tekemistä
  • parempaa yhteisöllisyyttä, merkityksellisyyttä ja työntekijäkokemusta
  • strategisten kyvykkyyksien systemaattisempaa kehittämistä
  • kustannussäästöjä, kun puuttuvia osaamisia on saatu sisäisesti kehitettyä.

 

 

 

Miksi valita Talbit osaamisen kehittämisen tueksi?

Hyödyt yksilölle

Suunnittele ja kehitä taitoja, jotka ovat merkittäviä nyt ja tulevaisuudessa yritykselle ja itsellesi.

Luo ymmärrystä muiden kehityssuunnitelmista, taidoista ja unelmista. Näe kuinka he vievät yrityksen strategiaa eteenpäin.

Opi jatkuvasti itsereflektion ja kollegoilta, esimiehiltä ja asiakkailta saadun palautteen perusteella. 

Luo parempaa merkityksellisyyttä jokapäiväisessä työssäsi.

Hyödyt organisaatiolle

Tue ja palkitse perustuen oikeisiin suorituksiin.

Paranna työntekijäkokemusta ymmärtämällä työntekijöitäsi uudella tavalla.

Auta ihmisiä kehittymään ja loistamaan työssään.

Hyödynnä taitopankkia rekrytoinnissa ja toiminnan suunnittelussa.

Linkitä henkilöstön kehittyminen yrityksen strategiaan.

Säästä aikaa ja rahaa vähentämällä manuaalista työtä suorituksen johtamisessa.

Aloita henkilöstön kehittäminen. Tänään.

Varaa esittely ja opi kuinka Talbit auttaa henkilöstöäsi kasvamaan ja kehittymään.