Kehitä työyhteisöäsi Talbitin avulla.

Parempi palautekulttuuri Talbitin avulla 

Osaamisen kehittämisen 70/20/10 säännön 20 tulee työyhteisön vuorovaikutuksessa, oppimalla muilta tiimityön, mutta myös palautteen kautta.

Talbitin palautetyökalu mahdollistaa ajankohtaisen ja kohdennetun palautteen keräämisen 360. Voit pyytää palautetta omista suoritetuista kehitystehtävistäsi mm. kollegoilta, asiakkailta, yhteistyökumppaneilta ja muilta sidosryhmiltä ja kaikki palautteet tallentuvat nimenomaiselle tehtävälle. Mahdolliset kehityskohteet voidaan luoda uudeksi kehityspoluksi ja siten suunnitella omaa kasvua ja kehitystä systemaattisesti.

 Talbit mahdollistaa myös avoimen anonyymin henkilökohtaisen palautteen antamisen – kehu kollegaasi tai anna hänelle konstruktiivisia kehityskohteita omaan työhön liittyen.

Talbit Dashboard Inna
Talbit Dashboard Inna

Läpinäkyvyys luo yhteisöllisyyttä

Talbitissa kunkin henkilön kehityspolku sekä tiimien ja organisaatioiden tavoitteet ovat läpinäkyviä koko organisaatiolle. Läpinäkyvyys lisää ymmärrystä työkavereiden osaamisesta, siitä, miten kukin vie oman työnsä kautta yhteisiä tavoitteita maaliin ja näin rakentaa koko työyhteisön yhteisöllisyyttä, parantaa yhteishenkeä sekä auttaa omalta osaltaan rakentamaan parempaa työntekijäkokemusta.

Läpinäkyvyys auttaa myös strategian toteutuksessa ja käytäntöön viennissä.

Aloita henkilöstön kehittäminen. Tänään.

Varaa esittely ja opi kuinka Talbit auttaa henkilöstöäsi kasvamaan ja kehittymään.