Yksityisyyskäytännöt & Tietosuojalausunto (GDPR)

Yksityisyyskäytännöt

Yksityisyytesi on tärkeää meille. Talbit kunnioittaa yksityisyyttäsi sekä tietojasi, joita keräämme verkkosivustoltamme https://www.talbit.fi ja muista sovelluksistamme.

Pyydämme sinulta henkilökohtaisia tietoja, vain kun uskomme, että siitä on lisäarvoa sinulle. Keräämme tiedot lainvoimaisin ja reiluin keinoin ja sinun hyväksyntääsi perustuen.

Säilytämme tietoa niin pitkään, kun käytät palveluitamme. Kaikkea dataa, jota säilömme turvaamme asianmukaisin keinoin varkauden, tiedon häviämisen, kopioinnin tai muun käytön suojaamiseksi.

Emme jaa mitään henkilökohtaista tietoa kolmansien osapuolien kanssa tai julkisesti, ellei siitä ole erillistä sopimusta tai lain niin vaatiessa.

Verkkosivustomme tai sovelluksemme voi linkkien kautta johtaa sivustoille, joita emme operoi. Huomioi, että meillä ei ole kontrollia näihin sivustoihin, emmekä voi ottaa vastuuta niiden tietosuojakäytännöistä.

Voit kieltäytyä luovuttamasta henkilökohtaisia tietojasi, mutta emme välttämättä voi tuottaa kaikkia palveluita tällöin sinulle.

Verkkosivuston ja sovelluksiemme käyttö tarkoittaa, että hyväksyt tietosuojaan ja yksityisyyteen liittyvät käytäntömme. Jos sinulla on kysymyksiä yksityisyyteen tai tietosuojaan liittyvistä käytännöistämme, ota yhteyttä meihin.

Tietosuojalausunto

Yksityisyys ja tietosuoja ovat tärkeitä meille ja olemme sitoutuneet suojaamaan henkilökohtaista tietoasi. Tämä tietosuojalausunto kertoo syyt ja laillisen pohjan sille tiedolle, jota keräämme, tiedon lähteet ja kuinka tietoa käytetään. 

Mitä henkilökohtaista tietoa Talbit käyttää?

Voidaksemme tarjota täyden toimivan palvelun asiakkaillemme, keräämme seuraavat henkilökohtaiset tiedot: nimi, sähköposti, titteli, työhistoria sekä työhön liittyvät kehittymiskohteet, taidot ja sertifikaatit.

Miten Talbit kerää tiedon?

Talbit on SaaS-sovellus, joka käyttää käyttäjän syöttämää tietoa sekä integraatioita kerätäkseen tietoa. Saatamme käyttää ulkopuolisia API-rajapintoja, kuten LinkedIn.

Kuinka henkilökohtainen tieto prosessoidaan?

Talbit tallentaa ja prosessoi henkilökohtaiset tiedot pilvipohjaisessa tietokannassa, joka sijaitsee EU:n rajojen sisäpuolella ja käyttää sitä tarjotakseen SaaS-palvelua. Käytämme tietoa vain parantaaksemme palveluamme, emmekä jaa sitä minkään kolmansien osapuolien kanssa. Käsittely on rajattu niin, että sillä on mahdollisimman pieni vaikutus yksityisyyteen. 

Yksityiskohtaiset tiedot Tietovarastostamme

1. Tietovaraston perustiedot

Tietovaraston nimi on Talbit Tietokanta. Tietovaraston tietokohteet ovat Talbitin käyttäjät.

  1. Tietovaraston Hallitsija

Talbit Oy
Otakaari 5
02150 Espoo

  1. Yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava

Kaisa Savola
kaisa.savola@talbit.fi

  1. Tarkoitus henkilökohtaisen tiedon käsittelylle

Henkilötiedon käsittely perustuu siihen, että haluamme tarjota Talbit-palvelun käyttöön asiakkaillemme noudattaen Euroopan Unionin sekä kansallisia lakeja.

  1. Henkilökohtaisten tietojen lähteet

Talbit kerää henkilökohtaiset tiedot käyttäjiltä sekä kolmansien osapuolien rajapintoja hyödyntäen.

  1. Henkilökohtaisen tiedon sisältö

Tietovarasto voi pitää sisällään seuraavia tietoja:

Perustiedot (nimi, syntymäaika)
Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)
Työhön liittyvät tiedot (asema, titteli, kehittymistavoitteet ja tehtävät, sertifikaatit ja taidot)

  1. Tietojen siirto

Tieto, jonka Talbit kerää säilytään EEA-alueen sisällä. Tietoa ei siirretä eikä kopioida alueen ulkopuolelle. 

Henkilökohtaista tietoa saatetaan jakaa viranomaisten kanssa, mikäli viranomaiset näin vaativat lainvoimaisin perustein.

  1. Henkilökohtaisten tietojen säilytys

Henkilökohtaiset tiedot säilytetään Talbit Oy:n tietokannassa niin kauan kuin tarpeellista. Asiakkaalla on oikeus pyytää oman henkilökohtaisen tiedon poistamista. 

  1. Tietojen suojaus

Asiakkaidemme henkilökohtaisen tiedon tietoturva, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarvittavin teknisin ja hallinnollisin keinoin. Tietoturvaa ylläpidetään ja auditoidaan säännöllisesti.

Kaikki tietokantamme ja tietojärjestelmämme ovat käytettävissä vain henkilökohtaisilla kirjautumistiedoilla (käyttäjätunnus ja salasana), jotka annetaan Talbitin toimesta. Pääsy päätietokantaan on rajattu niin, että vain henkilöt, joilla on laillinen oikeus nähdä ja hallita dataa voivat niin tehdä.

  1. Tietokohteen oikeudet

Selosteen tässä osassa käydään läpi ne oikeudet, joita sinulla Tietokohteena on EU:n GDPR-asetuksen mukaisesti. 

EU:n yleinen tietosuojalaki (General Data Protection Regulation, GDPR) antaa sinulle alla luetellut oikeudet henkilökohtaiseen tietoon, joka on tallennettu Tietovarastoomme. Lähetä kaikki pyynnöt liittyen tietosuojaan seuraavaan osoitteeseen: kaisa.savola@talbit.fi.

Seloste ja pääsy henkilökohtaiseen tietoon

Tietokohteella on oikeus saada tieto siitä, mitä henkilökohtaista tietoa kerätään, syy tietojen keräykselle sekä laillinen perusta tiedon käsittelylle. Jos tietosi on Talbit tietokannassa, siihen sovelletaan tämän Tietovarastolausekkeen toimenpiteitä. 

Oikeus korjaukseen ja täydennykseen

Tietokohteella on oikeus pyytää korjausta omaan henkilökohtaiseen tietosisältöön, mikäli sisällössä on väärää tietoa. Tietokohteella on oikeus täydentää tietoja, mikäli ne todetaan puuttellisiksi.

Oikeus poistoon

Tietokohteella on oikeus pyytää tietojen poistoa Tietovarastosta, jos tiedon käsittelyn laillinen peruste on lakannut. Tieto voidaan säilyttää poistopyynnöstä huolimatta, mikäli sille on painava laillinen ja juridinen peruste esimerkiksi oikeuskäsittelyn tueksi.

Oikeus reklamointiin

Voit reklamoida kansalliselle tietosuojavaltuutetulle, mikäli näet että henkilökohtaisen tiedon käsittely on ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa. Kansallisen tietosuojavaltuutetun tiedot löydät täältä: https://tietosuoja.fi/tietosuojavaltuutetun-toimisto